گویندگی

گویندگی در رادیو و تلویزیون: چه تفاوتی با هم دارند؟

/differences-in-broadcasting-in-radio-and-television

درخشیدن در عرصه‌هایی جذاب اما متفاوت چگونه است؟


چگونه یوگا می‌تواند در سخنرانی و گویندگی مؤثر باشد؟

/post-23

چگونگی تأثیرات ورزش یوگا بر تسلط ذهن و بدن


هفت اصل طلایی گویندگی و سخنرانی در جمع که باید بدانید

/seven-golden-principles-of-speaking

زمانی که قصد دارید خود را به یک گروه معرفی کنید یا نطق خاصی را ایراد کنید، این هفت اصل را به یاد آورید.