تکالیف آموزشی

سلام

در این صفحه، برخی از تکالیف کلاس گویندگی و فن بیان رویای صدا با تدریس استاد سعید پورمحمودی بارگذاری شده است. شما می توانید این تکالیف را که در قالب فایل PDF است، به صورت رایگان دانلود کنید.

دانلود رایگان فایل شعر شماره 1: هر کی از تو می خونه غم تو صداشهدانلود رایگان تکالیف کلاس گویندگی و فن بیان رویای صدا

دانلود رایگان فایل شعر شماره 2:دوست می دارم

دانلود رایگان تکالیف کلاس گویندگی و فن بیان رویای صدا

حتماً به بخش وبلاگ سایت رویای صدا سری بزنید.

دانلود رایگان فایل شعر شماره 3: نسیم صبح سعادتدانلود رایگان تکالیف کلاس فن بیان رویای صدادانلود رایگان فایل شعر شماره 4: سمن بویاندانلود رایگان تکالیف کلاس گویندگی رویای صدا

رایگان دانلود کنید: کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی

دانلود رایگان فایل شماره 5: تاریخ بشر جنگدانلود رایگان تکالیف کلاس گویندگی سعید پورمحمودیدانلود رایگان فایل شماره 6: داستـان کوتاهتکلیف کلاس گویندگی و فن بیان رویای صدادانلود رایگان فایل شماره 7: آرش کمانگیرآرش کمانگیر_تکالیف کلاس گویندگی رویای صدادانلود رایگان فایل شماره 8: متن سینماییتکالیف کلاس فن بیان و گویندگی سعید پورمحمودی