پادکست تعلیق

در این قسمت تعدادی از اجراهای هنرجویان دوره‌های پیشرفته‌ی رویای صدا را با عنوان پادکست تعلیق می‌شنوید...

اجرای تعلیق بخشی از تمرین‌های دوره‌ی پیشرفته‌ی آموزش فن بیان و گویندگی رویای صداست.

اجرای اول: با صدای سیدامیر ابوترابی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای دوم: با صدای معصومه صادقی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای سوم: با صدای الهه کاظمی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای چهارم: با صدای منیژه حسینی نیک

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای پنجم: با صدای میترا مهرآبادی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای ششم: با صدای مریم مبارکی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای هفتم: با صدای حسین اسکویی راد

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای هشتم: با صدای احسان مهرجویی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای نهم: با صدای مریم یوسفی ثمره و محمد طهماسبیان

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای دهم: با صدای راضیه فیروزجایی راد و مریم عظیمی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای یازدهم: با صدای دیانا صادقی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای دوازدهم: با صدای علیرضا آقالرخانی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای سیزدهم: با صدای بیتا نیکوبیان و نیما بسام‌راز

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای چهاردهم: با صدای یاسمن حسین‌زاده

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای پانزدهم: با صدای سعید رضی‌پور و هانیه خطاط خوزانی

ویدئوی زیر را Play کنید


اجرای شانزدهم: با صدای سید محمدجعفر رفیعیان و زینب محرمی

ویدئوی زیر را Play کنیدبرای سرمایه گذاری روی خودتان آماده‌اید؟ برای ثبت نام در
کلاس فن‌بیان و گویندگی رویای صدا با ما تماس بگیرید:  

09192425303

اگر با موبایل هستید با لمس این دکمه مستقیم با ما تماس بگیرید: