مذاکره

فن بیان و مذاکره

/the-impact-of-the-rhetorical-on-negotiation

فن بیان برای فروش

/rhetorical-for-sale

تاثیر شگفت انگیز مهارت فن بیان در فروش و موفقیت های شغلی