مذاکره

فن بیان و مذاکره

/the-impact-of-the-rhetorical-on-negotiation

ما در 13 سال فعالیت خود، به بیش از 2550 نفر آموزش داده ایم.

به خانواده ی رویای صدا بپیوندید

ثبت نام در کلاس ها