گویندگی

کلیدهای داشتن صدایی جذاب و تاثیرگذار

/the-keys-have-an-attractive-and-impressive-sound

چگونه صدایی جذاب و تاثیرگذار داشته باشیم؟


چگونه صدایی قدرتمند داشته باشیم؟

/how-to-make-a-powerful-sound

در این مقاله 9 تکنیک و 15 راهکار عملی برای بهبود و قدرتمند کردن صدایتان، به شما هدیه می کنیم.


هفت اصل طلایی گویندگی و سخنرانی در جمع که باید بدانید

/seven-golden-principles-of-speaking

زمانی که قصد دارید خود را به یک گروه معرفی کنید یا نطق خاصی را ایراد کنید، این هفت اصل را به یاد آورید.


ما در 15 سال فعالیت خود، به بیش از 2600 نفر آموزش داده ایم.

به خانواده ی رویای صدا بپیوندید

ثبت نام در کلاس ها