سخنرانی

چگونه یک سخنرانی موثر و مبهوت کننده آماده کنیم؟

/how-to-prepare-a-great-lecture

همه چیز در مورد آماده کردن یک سخنرانی عالی و تاثیرگذار در این مقاله جمع شده است.


چگونه یک سخنران با اعتماد بنفس باشیم؟

/how-to-be-a-self-confident-speaker

چگونه اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم و سخنرانی های عمومی تاثیرگذاری داشته باشیم؟


هفت اصل طلایی گویندگی و سخنرانی در جمع که باید بدانید

/seven-golden-principles-of-speaking

زمانی که قصد دارید خود را به یک گروه معرفی کنید یا نطق خاصی را ایراد کنید، این هفت اصل را به یاد آورید.


ما در 13 سال فعالیت خود، به بیش از 2550 نفر آموزش داده ایم.

به خانواده ی رویای صدا بپیوندید

ثبت نام در کلاس ها